..
...

Project Computergebruik onder jongeren met en zonder ASS

Met Saxion Enschede is samenwerking geweest naar aanleiding van het project Computergebruik onder jongeren met en zonder ASS onder de bezielende leiding van Monique Engelbertink. Zij hebben een uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar het computerge- bruik van leerlingen met en zonder autisme.
Het verslag is hier te lezen.
.....
......