Nieuwe begrippen ontwikkeld voor het virtuele milieu, door Martine Delfos


Avatarisme: Het zich verliezen en verslaafd raken aan een virtuele identiteit. Gebaseerd op het begrip avatar. In de hindoeïstische filosofie betekent avatar het incarneren of verschijnen van een (abstracte) god op de wereld in de persoon van een levend wezen. In het vm is het als het ware omgekeerd, een levend wezen kan zich als een god presenteren in het vm.

Ego-explosie: Een toestand waarin mensen geen realistisch zelfbeeld meer hebben en het ego buitensporige proporties aangenomen heeft. Een typisch risico van het vm, zeker in combinatie met een opvoeding die ego-gericht is. Door excessief gamen van jongs af aan ontstaat een scheefgroei van het ego, omdat het gamen het ego vormt op basis van een extreem beloningssysteem.

Game-anorexia: Het verdringen van eten en het afnemen van het hongergevoel als gevolg van excessief gamen.

Gamefrenzy/spelkolder: Een te sterke fascinatie voor games die het sociaal functioneren van het kind negatief kan beïnvloeden en opvoedkundige interventie noodzakelijk maakt.

Gamepsychose: Het verlies aan contact met de werkelijkheid van het rl, als gevolg van een excessief geïsoleerd bestaan in het vm met gaming. Niet hetzelfde als een reguliere psychose, waarbij het contact met de werkelijkheid verstoord is door denkstoornissen, maar een contactverlies door een fundamentele vorming vanuit het vm.

Groepsouderschap: Het met een aantal ouders samen structureel een deel van de opvoeding samen delen. Door met betrekking tot een aantal onderwerpen als groep ouders op te treden, voelt de individuele ouder zich sterker en beschikt over een collectief aan kennis en ervaring in plaats van afhankelijk te zijn van het individuele perspectief.

Vierde milieu: De opvoedingsruimte was verdeeld in drie milieus: het eerste milieu het gezin, het tweede de school en het derde milieu de wereld daarbuiten. Uit het derde milieu heeft zich een factor losgemaakt die zo omvangrijk is, dat deze een eigen status verdient en het vierde milieu genoemd kan worden: het virtuele milieu.

Virtueel steno/snelheidstaal: Een taal die minder tekens bij het typen nodig heeft, bijvoorbeeld een =1. Geen grammaticale taal, maar een snelheidstaal.

Virtueelcodes: Gedragscodes voor het omgaan met elkaar in het virtuele milieu. De normen en waarden uit het rl kunnen niet allemaal vertaald worden naar het vm. Er zijn fundamenteel andere mechanismen werkzaam, waardoor ook nieuwe normen nodig zijn. Er moeten virtueelcodes ontwikkeld worden, omdat het vm de morele ontwikkeling van kinderen en jongeren vormt.

Virtuele milieu: Onder het virtuele milieu wordt de fictieve wereld verstaan, gecreëerd door media met een beeldscherm, waarin men zich passief (met name televisie, video en cd/dvd) of actief en interactief (met name internet, computer, mobieltje, iPad, Wii, gaming enzovoorts) beweegt.

Virtuele verwaarlozing/virtual neglect: Het tekort aan aandacht en opvoeding geven aan kinderen in het vm.

Download bijlage 1 (PDF)

Deelnemers aan de onderzoeken Lectoraat
Virtuele Ontwikkeling van Jeugdigen


V-Bewust-1 Schooljaar 2008-2009
Studenten van de HES (12): Colinda in het Veld-Rozema; Marina Jorritsma-van Doorn; Sylvia Havenith-Schasfoort; Brenda Ceven; Jorieke Kamphuis; Daphne Huisken; Gijsbert Kuipers; Marieke Eeftingh; Else Hopman; Anke van Gils; Maartje de Haan; Lincy Stokkelaar; Anne Kompagne.
Medewerker Halt (1): Nelleke Slettenaar.
Scholen: Prinseschool (bo, Internationale school); Beatrixschool (bo, regulier); ’t Wooldrik (bo, regulier); De Kubus (bo, regulier); St. Liduinaschool (bo, regulier). Plaats: Enschede.

V-Bewust-2 Schooljaar 2009-2010
Studenten van de HES (12): Sanne Lutkenhaus; Lotje Boom; Maartje Zwiers; Samra Mujkic; Manon Biemans; Rana Gourirye; Lotte Reekers; Kirsten ter Brake; Sofie Busscher; Inge Heithuis; Karen Tenhage; Jolien Visschedijk; Iris Gremmen.
Scholen: Enschedese Schoolvereniging (bo, regulier); Meckelenburg (bo); Prins Mauritsschool (bo, internationale school); Het Lang (bo, regulier); OSB Molenbeek (bo). Plaats: Enschede.

V-Bewust-3 Schooljaar 2010-2011
Studenten van de HES (15): Maureen Brinkman; Ilse Grootelaar; Inge Elderink; Milou Kamphuis; Caroline Schneider; Marlon Beld; Susan van Piekartz; Sander Lampe; Ellen Hulleman; Maud Verwey; Merle Wesselink; Madelon Oskam; Michelle Nolle; Bo Smit; Mandy Behrens.
Medewerkers van Halt (2): Chantal Baak; Jeroen Moorman.
Scholen: De Tender (sbo , Enschede); De Lipper (BO); De Windroos (BO); Montessori College Twente (vo, Hengelo).

V-Bewust-4 Schooljaar 2011-2012
Studenten van de HES (18): Anouk Kok; Danique Achterhuis; Heleen van den Hoeven; Janine Stoevenveld; Koen Oolderink; Lieke Vennegoor; Lisette Groote Haar; Loes de Jong; Marit Bakker; Marloes Engbers; Mertien Riepma; Niko van der Blom; Pascal Voerman; Tara Soleimani; Jessy van Rijn; Ilse Tenhagen; Sabine Derkink; Tamara Telgenkamp.
Medewerker van Halt (1): Marjolein van Harten.
Scholen: De Tender (sbo , Enschede); OBS Molenbeek (bo, Boekelo/Usselo); Montessori College Twente (vo, Hengelo); De Spinaker (sbo , Enschede); Dr. Ariëns (sbo , Enschede); Willem Wilmink (BO, Enschede).

V-Conscious
Bosnia-Herzegovina: Duga in samenwerking met de IUS (International University of Sarajevo). Marina Nezirovic (Duga); Anka Izetbegovic (Duga); Prof. Senija Tahirovic (IUS, International University of Sarajevo), UAEG-studenten; docenten, schoolpedagogen, schooldirecteuren.
Scholen: 70 scholen in kanton Sarajevo voor onderwijs van kinderen van vijf tot vijftien jaar.
Ecuador: Conseja Nacional de Niñes y Adolescentes (Nationale raad voor kinderen en jeugdigen); Norbert Groot (Centro Meta).
Turkije: Ersan Simsek (IUS, International University of Sarajevo).

V-Maatschappij
Studenten van de HES (3): Vera Greuliker; Jessica Roesthuis; Judith van Veenendaal.

V-Games
Studenten van de HES: Liesbeth Arends; Hans Leushuis; Vera Greuliker; Jessica Roesthuis.

Task-Force
Studenten van de HES (3): Koen Oolderink; Pascal Voerman; Nico van der Blom.

Module Sociale Media
Studenten van de HES (2): Koen Oolderink en Marlou Schulte

Download bijlage 2 (PDF)