..
...

Paboys gezocht! (Van Eck, 2004)

Overal gaan steeds geluiden op over de feminisering van het onderwijs. Hoewel de effec- ten niet altijd makkelijk te omschrijven zijn, is duidelijk dat de pabo’s steeds minder jon- gens aantrekken. In dat kader hebben verschillende pabo’s, een project gedaan voor mannen op de pabo’s: Paboys gezocht! (Van Eck, 2004).
Lees hier meer over dit onderzoek.
.....
......